"/> بایگانی‌های کوره صنعتی زغال پاسارگاد - شرکت مهر البرز صنعت سرام