"/> یونیورسال استحکام مکانیکی ماسه مشخصات و قیمت محصول - شرکت مهر البرز صنعت سرام

یونیورسال استحکام مکانیکی ماسه

یونیورسال استحکام مکانیکی ماسه حاضر قادر است چهار آزمايش استحكام فشاري ، استحكام برشي ، استحكام خمشي و استحكام کششي را که جزء اصلي ترين آزمايش ها مي باشد با دقت بالايي انجام داده و مستقيماً اعداد مربوط به هر نمونه را ثبت نمايد و در حافظه خود نگهداري کند.