" /> کوره گازی راکو - شرکت مهر البرز صنعت سرام

کوره گازی راکو

از این کوره برای پخت راکو و همچنین پخت قطعات بیسکویت استفاده می شود.