"/> کوره گازی راکو و مشخصات قیمت خرید - شرکت مهر البرز صنعت سرام

کوره گازی راکو

کوره گازی راکو برای پخت راکو و همچنین پخت قطعات بیسکویت استفاده می شود.