"/> کوره نمک مذاب 50 لیتری 1200 درجه - شرکت مهر البرز صنعت سرام

کوره نمک مذاب 50 لیتری 1200 درجه

کوره نمک مذاب 50 لیتری 1200 در انجام آزمایش های تحقیقاتی استفاده می شود . امکان دسترسی به داخل کوره از سمت بالای آن این قابلیت را فراهم می سازد که بتوان اشراف کامل بر تمامی حجم کوره داشت و نیز امکان جابجایی بوته درون کوره و نیز افزودن مواد به آن را فراهم می سازد.