" /> کوره روزمینی گازی ذوب - شرکت مهر البرز صنعت سرام

کوره روزمینی گازی ذوب

از این کوره برای ذوب فلزاتی مثل آلومینیوم، مس، برنج و چدن استفاده می شود. سیستم گرمایش آن با استفاده از سوخت گازوئیلی یا گاز می یاشد.