" /> کوره الکتریکی 800 لیتری 1200 درجه - شرکت مهر البرز صنعت سرام

کوره الکتریکی 800 لیتری 1200 درجه

این دستگاه در انجام آزمایش ها و تحقیقات و گرفتن پخت سریع استفاده می شود. در این کوره ها المنتها در کف و دیواره ها تعبیه شده اند و به همین دلیل یک محفظه دمایی یکنواخت ایجاد می شود.