"/> کوره الکتریکی 500 لیتری صنعتی 1250 درجه - شرکت مهر البرز صنعت سرام

کوره الکتریکی 500 لیتری صنعتی 1250 درجه

کوره الکتریکی 500 لیتری صنعتی 1250 درجه در انجام آزمایش ها و تحقیقات و گرفتن پخت سریع استفاده می شود. در این کوره ها المنتها در کف و دیواره ها تعبیه شده اند و به همین دلیل یک محفظه دمایی یکنواخت ایجاد می شود.