"/> کوره الکتریکی 10 لیتری 1500 درجه - شرکت مهر البرز صنعت سرام

کوره الکتریکی 10 لیتری 1500 درجه

کوره الکتریکی 10 لیتری در انجام آزمایش و تحقیقات و گرفتن پخت سریع استفاده می شود . در این کوره ها المنت ها در سقف نصب شده اند.