"/> کوره الکتریکی فیوز شیشه 50 لیتری 1000 درجه - شرکت مهر البرز صنعت سرام

کوره الکتریکی فیوز شیشه 50 لیتری 1000 درجه

کوره الکتریکی فیوز شیشه 50 لیتری 1000 درجه برای فیوزینگ قطعات شیشه ای مورد استفاده قرار می گیرد.