"/> کوره الکتریکی درب بالا 110 لیتری 1100 درجه - شرکت مهر البرز صنعت سرام

کوره الکتریکی درب بالا 110 لیتری 1100 درجه

کوره الکتریکی درب بالا 110 لیتری 1100 درجه برای سرامیست ها سفال گران و دکور کاران جهت استفاده در منازل و کارگاه های کوچک در دومدل درب از جلو و درب از بالا (صندوقی) با استفاده از برق تکفازطراحی شده است.