" /> کوره الکتریکی تیوپی 80 دمای 1500 درجه - شرکت مهر البرز صنعت سرام

کوره الکتریکی تیوپی 80 دمای 1500 درجه

این دستگاه قابلیت انجام آزمایش ها و تحقیقات عمدتا تحت اتمسفر کنترل شده را دارا می باشند.