"/> کوره الکتریکی تیوپی 80 دمای 1200 درجه - شرکت مهر البرز صنعت سرام

کوره الکتریکی تیوپی 80 دمای 1200 درجه

کوره الکتریکی تیوپی 80 دمای 1200 درجه جهت انجام آزمایش ها و تحقیقات عمدتا تحت اتمسفر کنترل شده استفاده می شود.