"/> کوره الکتریکی تیوپی 45 دمای 1500 درجه - شرکت مهر البرز صنعت سرام

کوره الکتریکی تیوپی 45 دمای 1500 درجه

کوره الکتریکی تیوپی 45 دمای 1500 درجه قابلیت انجام آزمایش ها و تحقیقات عمدتا تحت اتمسفر کنترل شده را دارا می باشند.