" /> کوره الکتریکی تیوپی 45 دمای 1200 درجه - شرکت مهر البرز صنعت سرام

کوره الکتریکی تیوپی 45 دمای 1200 درجه

این دستگاه جهت انجام آزمایش ها و تحقیقات عمدتا تحت اتمسفر کنترل شده استفاده می شود.