"/> کوبه تهیه نمونه ماسه - شرکت مهر البرز صنعت سرام

کوبه تهیه نمونه ماسه

مورد استفاده برای آماده سازی نمونه استاندارد استوانه ای برای دستگاه اندازه گیری نفوذ گاز، آزمون خردشوندگی و سنجش استحکام مکانیکی ماسه ریخته گری (فشاری- برشی) قرار می¬گیرد