"/> کاتر و قیمت محصول و مشخصات شرایط گارانتی - شرکت مهر البرز صنعت سرام

کاتر

کاتر برای برش زدن ازقطعات بزرگ فلزی برای تهیه نمونه های متالوگرافی و سختی سنجی مورد استفاده قرار می گیرد.