"/> کابین اسپری لعاب با آبشار آب 80 در 70 سانتی متر - شرکت مهر البرز صنعت سرام

کابین اسپری لعاب با آبشار آب 80 در 70 سانتی متر

از این دستگاه برای اسپری یکنواخت وآسان لعاب بدون ایجاد آلودگی در محیط استفاده می شود.