چرخ گردان رومیزی قطر 20 سانتی متر

در پرداخت و ظریف کاری، حجم ها و قطعات سرامیک و سفال استفاده می¬شود.