"/> چرخ سفالگری پرشین - شرکت مهر البرز صنعت سرام

چرخ سفالگری پرشین

این مدل از چرخ های سفالگری از تولیدات نسل جدید شرکت صنعت سرام و مطابق با آخرین استانداردهای جهانی تولید چرخ سفال است که در چرخ های سفال شرکت shimpo از این سیستم پیشرفته استفاده شده است.