" /> پولیشر هولدردار تک دیسک قطر 20 سانتی متر - شرکت مهر البرز صنعت سرام

پولیشر هولدردار تک دیسک قطر 20 سانتی متر

این دستگاه برای پرداخت نهایی نمونه های متالوگرافی مورد استفاده قرار میگیرد.سرعت دوران این دستگاه قابل تنظیم است. با استفاده از سیستم هولدردار می توان بدون نیازبه اپراتور نمونه ها را پرداخت نهایی کرد