" /> پولیشر دو دیسک دو موتوره قطر 20 سانتی متر - شرکت مهر البرز صنعت سرام

پولیشر دو دیسک دو موتوره قطر 20 سانتی متر

این دستگاه برای پرداخت نهایی نمونه های متالوگرافی مورد استفاده قرار میگیرد. همزمان دونفر می توانند از دستگاه پولبشر استفاده کنند. سرعت دوران این دستگاه قابل تنظیم است.