"/> پرس غیر الکتریکی 32 تن مشخصات و قیمت محصول - شرکت مهر البرز صنعت سرام

پرس غیر الکتریکی 32 تن

پرس غیر الکتریکی 32 تن مورد استفاده برای آماده سازی و پرس آسان و سریع نمونه های آزمایشگاهی