" /> پرس غیر الکتریکی 10 تن - شرکت مهر البرز صنعت سرام

پرس غیر الکتریکی 10 تن

مورد استفاده برای آماده سازی و پرس آسان و سریع نمونه های آزمایشگاهی