"/> پرس غیر الکتریکی 10 تن مشخصات و قیمت محصول - شرکت مهر البرز صنعت سرام

پرس غیر الکتریکی 10 تن

پرس غیر الکتریکی 10 تن مورد استفاده برای آماده سازی و پرس آسان و سریع نمونه های آزمایشگاهی