" /> پرس تراز نمونه - شرکت مهر البرز صنعت سرام

پرس تراز نمونه

با استفاده ازاین وسیله نمونه های متالوسراموگرافی را نسبت افق موازی می کنندتا در هنگام بررسی میکروسکوپی بتوان تصاویر را فوکوس کرد.