"/> پرس تراز نمونه مشخصات و قیمت محصول - شرکت مهر البرز صنعت سرام

پرس تراز نمونه

پرس تراز نمونه ، با استفاده ازاین وسیله نمونه های متالوسراموگرافی را نسبت افق موازی می کنندتا در هنگام بررسی میکروسکوپی بتوان تصاویر را فوکوس کرد.