"/> میکروکاتر اتوماتیک ، مشخصات و قیمت آن - شرکت مهر البرز صنعت سرام

میکروکاتر اتوماتیک

میکروکاتر اتوماتیک می تواند بسته به نوع تیغه برش در نمونه های فلزی وسرامیکی ازبرش های بسیار دقیق ایجاد کرد.