" /> میکروکاتر اتوماتیک - شرکت مهر البرز صنعت سرام

میکروکاتر اتوماتیک

با استفاده این دستگاه می توان بسته به نوع تیغه برش در نمونه های فلزی وسرامیکی ازبرش های بسیار دقیق ایجاد کرد.