"/> میز نورد گل پایه دار - شرکت مهر البرز صنعت سرام

میز نورد گل پایه دار

از این دستگاه برای آماده سازی سریع و آسان مقاطع تخت گل در ضخامت های مشخص استفاده می شود.