میز نورد گل رو میزی

از این دستگاه برای آماده سازی سریع و آسان مقاطع تخت گل در ضخامت های مشخص استفاده می¬شود.