" /> میز سنباده سه بلوک - شرکت مهر البرز صنعت سرام

میز سنباده سه بلوک

این وسیله برای آماده سازی نمونه های متالوسراموگرافی مورد استفاده قرار می گیرد.