ممبران پمپ و فیلتر پرس دوغاب

این دستگاه برای انتقال و تبدیل دوغاب سرامیک به کیک گل استفاده می شود.