"/> مدل آموزشی چرخ کوچک کد 223 - شرکت مهر البرز صنعت سرام