"/> مدل آموزشی دو تکه پدالی کد 224 - شرکت مهر البرز صنعت سرام