"/> مخلوط کن پروانه ای 20 کیلوگرم - شرکت مهر البرز صنعت سرام

مخلوط کن پروانه ای 20 کیلوگرم

این دستگاه برای مخلوط کردن انواع ماسه ها مورد استفاده قرار می¬گیرد.