"/> مخلوط کن پروانه ای 10 کیلوگرم - شرکت مهر البرز صنعت سرام

مخلوط کن پروانه ای 10 کیلوگرم

این دستگاه برای مخلوط کردن انواع ماسه ها مورد استفاده قرار می¬گیرد.