"/> مخلوط کن ماسه غلطکی آزمایشگاهی - شرکت مهر البرز صنعت سرام

مخلوط کن ماسه غلطکی آزمایشگاهی

این دستگاه برای مخلوط کردن و کوبیدن انواع ماسه ها مورد استفاده قرار می¬گیرد.