مخلوط کن ماسه غلطکی آزمایشگاهی

این دستگاه برای مخلوط کردن و کوبیدن انواع ماسه ها مورد استفاده قرار می¬گیرد.