" /> مانت گرم قطر سیلندر 45 میلیمتر - شرکت مهر البرز صنعت سرام

مانت گرم قطر سیلندر 45 میلیمتر

این دستگاه به منظور مانت کردن نمونه های متالوگرافی بکار میرود. ابتدا نمونه داخل استوانه دستگاه قرار میگیرد، سپس به اندازه کافی پودر مواد پلیمری داخل استوانه ریخته می شود.سپس در حالیکه نمونه تحت فشار قرار دارد حرارت داده شده و نمونه مانت می شود.