" /> مانت گرم با سیستم آبگرد قطر 30 میلیمتر - شرکت مهر البرز صنعت سرام

مانت گرم با سیستم آبگرد قطر 30 میلیمتر

این دستگاه به منظور مانت کردن نمونه های متالوگرافی بکار می رود . ابتدا نمونه داخل فالب با حرارت دادن مواد پلیمری ، مانت شده سپس با استفاده از سیستم گردش آب سریعا تا دمای محیط خنک می شود.