"/> ففر کورن مشخصات و قیمت محصول - شرکت مهر البرز صنعت سرام

ففر کورن

ففر کورن برای تعیین میزان کارپذبری (پلاستیته) مواد سرامیکی مورد استفاده قرار می گیرد.