سرند ویبره دوغاب قطر 50 سانتیمتر

این دستگاه برای جداکردن ذرات درشت ناخالصی موجود در دوغاب مواد سرامیکی مورد استفاده قرار می گیرد.