" /> دستگاه سنجش استحکام خمشی دیجیتال 100 کیلو - شرکت مهر البرز صنعت سرام

دستگاه سنجش استحکام خمشی دیجیتال 100 کیلو

این دستگاه به منظور سنجش میزان مقاومت خمشی یک نمونه بر اساس استاندارد ISO10545-4 ، ASTM C 84-649 ،DIN51030 و EN 520 طراحی شده است. از این دستگاه برای نمونه های خام مورد استفاده قرار میگیرد.