"/> دستگاه تعیین درصد رطوبت ماسه به روش مادون قرمز - شرکت مهر البرز صنعت سرام

دستگاه تعیین درصد رطوبت ماسه به روش مادون قرمز

این دستگاه به منظور تعيين درصد رطوبت مواد اوليه با دقت و سرعت بالا با استفاده از لامپ مادون قرمز مورد استفاده قرار می¬گيرد.