"/> دستگاه تعیین درصد خاک رس و بنتونیت به روش متیلین بلو (دیجیتالی) - شرکت مهر البرز صنعت سرام

دستگاه تعیین درصد خاک رس و بنتونیت به روش متیلین بلو (دیجیتالی)

این دستگاه برای تعیین درصد رس و بنتونیت فعال در ماسه-های ریخته¬گری مورد استفاده قرار می¬گیرد.