" /> دستگاه استحکام کششی گرم ماسه - شرکت مهر البرز صنعت سرام

دستگاه استحکام کششی گرم ماسه

دستگاه حاضر قادر است آزمايش كشش گرم را که جزء اصلي ترين آزمايش¬ها مي باشد با دقت بالايي انجام داده و مستقيماً اعداد مربوط به هر نمونه را ثبت نمايد و در حافظه خود نگهداري کند.