"/> دانسیته متر - شرکت مهر البرز صنعت سرام

دانسیته متر

مورد استفاده برای اندازه گیری سریع و دقیق وزن ویژه (دانسیته) دوغاب سرامیکی و سایر محلول ها و مایعات