" /> خشک کن 500 لیتری 250 درجه - شرکت مهر البرز صنعت سرام

خشک کن 500 لیتری 250 درجه

این دستگاه برای خشک کردن سریع و مطمئن قطعات استفاده می شود.
This kiln is used for fast and reliable drying of the parts.