خشک کن واگنی 500 لیتری 250 درجه

این دستگاه برای خشک کردن سریع و مطمئن قطعات استفاده می شود.