خشک کن واگنی 1000 لیتری 250 درجه

این دستگاه برای خشک کردن سریع و مطمئن قطعات استفاده می شود.