"/> جیگر جولی نیمه اتوماتیک - شرکت مهر البرز صنعت سرام

جیگر جولی نیمه اتوماتیک

ازاین دستگاه برای تولید قطعات مدور مثل بشقاب ، نعلبکی ، فنجان و کاسه استفاده می شود.