"/> تستر یونیورسال استحکام مکانیکی ماسه - شرکت مهر البرز صنعت سرام

تستر یونیورسال استحکام مکانیکی ماسه

مورد استفاده برای کنترل کالیبراسیون دستگاه سنجش استحکام مکانیکی ماسه ریخته گری (یونیورسال دیجیتال)