"/> اکسترودر سه فاز قطر خروجی 15 سانتی متر - شرکت مهر البرز صنعت سرام

اکسترودر سه فاز قطر خروجی 15 سانتی متر

از این دستگاه برای ورز دادن، مخلوط کردن و اکسترود گل برای دستیابی به سطح مقطع با اشکال مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.