"/> اسلشر 0,4 - 0,2 مشخصات و قیمت محصول- شرکت مهر البرز صنعت سرام

اسلشر 0,4 – 0,2

اسلشر 0,4 – 0,2 به منظور اعمال سریع و یکنواخت لعاب و یا رنگ به صورت دستی با ضخامت مشخص و متغیر(ضخامت 5/2-0 میلیمتر) استفاده می شود.